Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – firmę Julia Chowaniec z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 21/8b oraz zawiera Politykę plików cookies. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie.

Polityka prywatności administratora to dokument opisujący sposób przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej: highlightshop.pl

Dane, które od Ciebie zbieramy, są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), ale mogą również być przekazywane i przetwarzane w kraju poza EOG. W przypadku transferów poza EOG, firma Julia Chowaniec użyje standardowych klauzul umownych i tarczy prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych

Firma Julia Chowaniec przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej firma Julia Chowaniec stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę Julia Chowaniec danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi naszą komunikację z Wami. Informujemy Cię, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci prawo każdorazowo zwrócić się do nas o uzyskanie:

1) informacji: o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Waszych danych;
2) dostępu do Twoich danych;
3) sprostowania Twoich danych;
4) bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
5) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
6 )przenoszenia Twoich danych;
7) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
8) niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień możesz skorzystać poprzez: kontakt pisemny: Firma Julia Chowaniec., Szlak 21/8B, 31-161 Kraków, lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@highlightshop.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Julia Chowaniec z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 21/8B 7, 31-161, Kraków, NIP 7352843497, REGON 7352843497, która prowadzi sprzedaż produktów pod marką High Light.

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług strony serwisu highlightshop.pl. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Cele przetwarzania 

Firma Julia Chowaniec przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się na stronie www.highlightshop.pl
 • zrealizowania umowy sprzedaży
 • w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie
 • w celu obsługi reklamacji
 • potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową
 • prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy
 • w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisu, w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych.
 • badania skuteczności działań marketingowych

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Ponadto, przekazujemy dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich tj. The Rocket Science Group LLC oraz Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podlegającemu certyfikacji w ramach Privacy Shield, co możecie sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list, w relacji z którymi skorzystaliśmy ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Twoich danych.

Newsletter

Użytkownicy mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: hello@highlightshop.pl

Cookies 

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. 

Informacja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowe, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Analizujemy Twoje dane osobowe jedynie na podstawie Twojej zgody. Jeżeli nie chcesz by informacje o Tobie trafiały do Google, wystarczy nie wyrazić na to zgody przy wejściu na naszą stronę internetową.

Termin przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to jest konieczne, abyśmy mogli wykonać nasze usługi lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa. Następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe, księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez firmę Julia Chowaniec. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się usunięcia Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz o ile jest to możliwe. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: hello@highlightshop.pl lub listownie na adres: Firma Julia Chowaniec, ul. Szlak 21/8b, 31-161 Kraków. Ponadto informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

Strona internetowa highlightshop.pl proadzona przez firmę Julia Chowaniec nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz Google Analytics.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Firma Julia Chowaniec i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych highlightshop.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych sklepu High Light. do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy highlightshop.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach strony High Light Shop stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony High Light Shop stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w stronie High Light Shop, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy High Light Shop mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Firma Julia Chowaniec informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.